Aktualności

Wsparcie klęskowe dla rolników. Pozostał tydzień

0
(0)

O wsparcie klęskowe dla rolników można ubiegać się do 15 listopada. Pozostał więc tylko tydzień na złożenie odpowiedniego wniosku. Pomoc mogą otrzymać rodziny, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach rolnych w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Według najnowszych danych zaprezentowanych przez ARiMR do tej pory rolnicy zgłosili ponad 26 tys. wniosków. To zaś oznacza, że jak na razie suma wnioskowanej pomocy wynosi 138 mln złotych.

Jak złożyć wniosek o dopłaty 2022?

W jaki sposób należy składać wnioski o wsparcie klęskowe? Po pierwsze, należy wypełnić wniosek. Jest on dostępny do pobrania na stronie ARiMR. Po drugie, do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Jak wyjaśnia Agencja, jest to kopia protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody. Wśród szkód ARiMR wymienia te spowodowane wystąpieniem w 2022 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Ponadto potrzebne będą – uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc – wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy. Jeśli szkodę wyrządziła susza.

Poza tym potrzebna będzie zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku, gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Dokumenty można złożyć na kilka sposobów. Po pierwsze, bezpośrednio w placówce ARiMR. Po drugie, na poczcie. Można również wysłać je za pośrednictwem platformy ePUAP. Agencja przypomina, że dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR. Warto więc się pospieszyć. Został tylko tydzień.

Ile wynosi pomoc? Wsparcie klęskowe 2022

Ile wynosi pomoc na wsparcie klęskowe w 2022 roku? To zależy od skali strat, jakie dotknęły rolnika i jego rodzinę.

Pomoc wyniesie 10 tys. złotych, jeśli straty spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Obliczanych w oparciu o przepisy o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Po drugie, pomoc może wynieść 10 tys. złotych jeśli straty spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. W tym przypadku strata także jest wyliczana w oparciu o przepisy o podatku rolnym – z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Ponadto 5 tys. zł otrzymają rolnicy, jeśli straty wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Warto też dodać, że jeśli gospodarstwo poniosło straty zarówno w wyniku suszy, jak i na skutek działania pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a ubiegający się o wsparcie rolnik ma do dyspozycji dwa protokoły – pierwszy, z którego wynika, że szkody wynoszą więcej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i drugi, który wskazuje mniej – pomoc będzie przyznana w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Podsumowanie

Jak informuje Agencja, na wsparcie klęskowe dla rolników w 2022 roku przewidziano budżet 450 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie rolników przekroczy tę kwotę, do obliczenia wysokości pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Na założenie wniosków rolnicy mają czas do 15 listopada 2022 roku. Warto więc się pospieszyć!

Czytaj również: Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich trafiają do rolników

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota