Aktualności

Sołtysowe 2024. Ile wynosi? Nowe informacje

3.8
(34)

Sołtysowe 2024, czyli świadczenie pieniężne dla osób, które pełnią funkcję sołtysa, podlega co roku waloryzacji. Nowelizacja ustawy przewiduje rozszerzenie grona sołtysów, którzy dostaną pieniądze. Nie wszyscy sołtysi bowiem sołtysowe otrzymują. Oto szczegóły.

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, komisje senackie jednogłośnie poparły w środę projekt nowelizacji ustawy dot. świadczeniu dla sołtysów. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona więcej sołtysów otrzyma pieniądze.

Kto dostanie sołtysowe?

Według według aktualnych przepisów świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat oraz osiągnęły wiek emerytalny. Dla kobiet jest to wiek 60 lat, zaś dla mężczyźni – 65 lat. Ponadto, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa wymaga się zachowania ciągłości pełnienia tej funkcji.

Senacki projekt przewiduje poszerzenie kręgu sołtysów, którzy otrzymają pieniądze. Dlatego też sołtysowe 2024 ma szansę otrzymać więcej osób. Po pierwsze, skrócenie okresu pełnienia funkcji sołtysa z 8 do 7 lat. Po drugie, zmniejszenie wymaganej liczby świadków, którzy potwierdzą pełnienie funkcji sołtysa. Aktualnie wymaga się 5 świadków, zaś projekt przewiduje trzech. Przypomnijmy, iż takie oświadczenia są potrzebne wtedy, gdy, nie ma dokumentów w gminie.

Po trzecie, projekt reguluje, iż wnioski już złożone przez sołtysów, które nie zostały rozpatrzone będą rozpatrywane na podstawie już nowych przepisów. Nie będzie trzeba składać ich ponownie.

Ponadto, nowelizacja ma wejść w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. Wcześniej, miała ona obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Projekt ma trafić pod obrady Sejmu.

Czytaj także: Jaki ciągnik wybrać: 4-cylindrowy czy 6-cylindrowy?

Czytaj także: Jaki ciągnik komunalny wybrać?

Sołtysowe 2024. Ile wynosi?

Świadczenie pieniężne, które otrzymują sołtysi i sołtyski ustalono na poziomie 300 zł. Jednak podlega ono corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Dlatego w 2024 r. wynosi ono 336,36 zł.

Pieniądze dla sołtysów nie są premią, czy dodatkiem, ponieważ z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Jest to forma uznania dla wysiłku włożonego przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej. Wcześniej ten wysiłek nie był w żadne sposób wynagradzany. Zwłaszcza, iż funkcja sołtysa nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia.

Co robią sołtysi na wsiach?

Sołtysi to osoby, które przede wszystkim, reprezentują wieś wobec władz lokalnych i innych instytucji. Ponadto zajmują się gromadzeniem informacji o problemach i potrzebach mieszkańców wsi i przekazywaniem ich władzom lokalnym.

Ponadto zajmują się koordynacją działań na wsi, takich jak organizacja imprez kulturalnych, sportowych, spotkań społecznych. Zarządzają również ziemią i infrastrukturą na wsi – drogami, mostami, budynkami użyteczności publicznej.

Często niosą pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi, takich jak problemy z dostępem do wody, problem z drogami dojazdowymi. Nadzorują też porządek i bezpieczeństwo na wsi, a także organizują ochrony przed zagrożeniami takimi jak pożary, powodzie. Zajmują się też współpracą z organizacjami pozarządowymi, takimi jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, aby rozwijać życie społeczne na wsi i poprawiać warunki życia mieszkańców. Sołtysowe 2024 to dobra forma docenienia ich pracy.

Źródło: samorzad.pap.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 34

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota