Aktualności

Zwrot podatku rolnego 2024. Jaki będzie?

3.8
(5)

Jaki będzie zwrot podatku rolnego 2024? MRiRW opublikowało projekt ustawy w tej sprawie. Kto dostanie pieniądze? Ile ich będzie? Na jakich zasadach nastąpi zwrot? Wyjaśniamy.

Przypomnijmy, iż stawkę podatku na każdy rok oblicza się jako równowartość średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających rok rozliczeniowy/podatkowy.

Jednak w związku z trudną sytuacją w rolnictwie i niskimi cenami żyta w 2024 r orku resort rolnictwa pozostawił wysokość podatku rolnego na poziomie sprzed roku.

Kto może otrzymać zwrot podatku 2024?

Beneficjentami zwrotu mogą być podatnicy prowadzący gospodarstwa rolne, klasyfikujący się jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Kluczowym kryterium kwalifikującym do zwrotu jest wielkość podatku rolnego obliczonego na podstawie hektarów przeliczeniowych. Mówiąc zaś dokładniej: różnica między ceną skupu żyta z 2024 i 2023 roku, która została wykorzystana do kalkulacji podatku.

Zwrot podatku przysługuje na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, odpowiedzialnego za ustalenie wysokości podatku rolnego.

Czytaj także: Profesjonalny serwis Kubota. Klucz do długowieczności ciągnika

Czytaj także: Zamienniki oryginalnych części Kubota. Czym grozi ich używanie?

Jaki będzie zwrot podatku dla rolników?

Aby skorzystać ze zwrotu, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek. Administracja zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji do 30 czerwca 2024 roku. Średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo wyniesie około 444,81 zł.

Zwrot części podatku rolnego może przybrać jedną z dwóch form:

  • Kompensatę części podatku, która zostanie odjęta od kwoty należnej za czwartą ratę podatku rolnego z terminem płatności do 15 listopada 2024 roku.
  • Zwrot w całości zapłaconego podatku rolnego do dnia złożenia wniosku, który powinien nastąpić bez niepotrzebnej zwłoki.
  • Zasady te stanowią istotne wsparcie dla sektora rolniczego, oferując realną pomoc finansową w obliczu wyzwań ekonomicznych. Dzięki tym środkom, rolnicy mogą liczyć na częściowe odzyskanie środków wydatkowanych na podatek rolny, co może przyczynić się do złagodzenia napięć finansowych w branży.

Kto nie otrzyma zwrotu podatku rolnego?

Zwrot podatku rolnego w 2024 roku nie obejmie wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych. Zgodnie z projektem ustawy, pewne grupy podatników zostaną wyłączone z możliwości skorzystania z tej formy wsparcia. Ograniczenia te dotyczą głównie skali działalności oraz wielkości gospodarstwa rolnego.

Właściciele małych użytków rolnych. Zwrot nie będzie przysługiwał tym, których gospodarstwa mają powierzchnię mniejszą niż 1 hektar, lub posiadają 1 hektar przeliczeniowy. Decyzja ta wynika z założenia, że mniejsze gospodarstwa generują ograniczone zobowiązania podatkowe. To zaś w konsekwencji skutkuje niższym priorytetem w kontekście wsparcia finansowego.

Duże przedsiębiorstwa rolnicze. Zwrotu podatku nie otrzymają również duzi przedsiębiorcy rolni. Czyli ci, którzy zatrudniają 250 lub więcej pracowników i osiągają roczny obrót przekraczający równowartość 50 mln euro. Lub ci, których roczna suma bilansowa wynosi co najmniej równowartość 43 mln euro. Taka definicja wyklucza z programu wsparcia największe podmioty sektora rolnego. Z założenia są one ze względu na swoją skalę działalności i możliwości finansowe w mniejszym stopniu zależne od wsparcia publicznego.

Uzasadnienie wyłączeń

Projekt ustawy podkreśla, że zwrot części podatku rolnego ma charakter pomocy publicznej. To natomiast wymaga zgodności z ramami pomocowymi Unii Europejskiej. Szczególnie zaś w kontekście trwającego kryzysu wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę. Ograniczenia wprowadzono w celu skierowania pomocy do gospodarstw, które najbardziej potrzebują wsparcia w utrzymaniu płynności finansowej i konkurencyjności na rynku UE.

W związku z tym, wyłączenie najmniejszych i największych podmiotów z programu zwrotu podatku rolnego ma na celu optymalizację dystrybucji dostępnych środków. A także koncentrację wsparcia na tych przedsiębiorstwach, które mogą najefektywniej przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie międzynarodowej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota