Aktualności

Wsparcie na zalesianie. Trwa nabór wniosków

0
(0)

Przez dwa miesiące tj. od 1 czerwca do 1 sierpnia br., rolnicy mogą składać wnioski na działanie – Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Dla uczestników programu przygotowano niespodziankę: w ramach pomocy można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Ten popularny i znany od lat program ma oczywiście swoich zwolenników. Gospodarze posiadający bardzo słabe grunty powinni przeznaczyć je pod zalesianie korzystając z przysługującej pomocy. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia mogą liczyć na dalsze, dodatkowe wsparcie.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – rodzaje premii

Rok 2022 jest pod pewnymi względami zarówno czasem przejściowym jak i innowacyjnym dla zadań realizowanych w ramach WPR. Przynosi on nowe projekty i modyfikuje te od wielu lat funkcjonujące. Zmiany obserwujemy również w działaniu Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Jak już wspomniano w tym roku można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. W tych okolicznościach w ramach tego poddziałania rolnicy ubiegają się o następujące rodzaje premii:

  • wsparcie na zalesienie,
  • wsparcie na zadrzewienie,
  • premia pielęgnacyjna,
  • premia zalesieniowa.

Chętni na założenie uprawy leśnej powinni złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej – w przyszłym roku i w kolejnych latach. Jeżeli rolnik planuje wykonanie zadrzewienia na gruntach ornych, w 2022 r. ma możliwość otrzymania pomocy na ten cel. O wsparcie na zalesienie i zadrzewienie można ubiegać się składając jeden wniosek w poddziałaniu Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

W przypadku programu dotyczącego zalesienia gruntów rolnych oraz zasad w nim uczestniczenia, to dla wielu rolników sprawa jest oczywista. W zasadzie trudno go już polecać, gdyż jak informuje ARiMR jest to ostatni nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.

Wsparcie na zadrzewienie

Po raz pierwszy gospodarze mogą w ramach wspomnianego wniosku ubiegać się o wsparcie na zadrzewienie. Tu pomoc przyznaje się rolnikowi do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne. Co ważniejsze muszą one być użytkowane jako grunty orne i tworzyć jeden kompleks, rozumiany jako zwarta powierzchnia powiązana gospodarczo lub przyrodniczo.

Poza tym ich powierzchnia musi zawierać się w przedziale od 0,1 ha do 0,5 ha a szerokości wynosić co najmniej 4 m i nie więcej niż 20 m. W przypadku gruntu zadrzewionego jednym rzędem drzew lub krzewów przyjmuje się, że jego szerokość wynosi 4 m. Na dodatek do zadrzewienia można zadeklarować grunty, na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów. Ściśle mówiąc, chodzi tu o takie drzewa i krzewy, które występowały na tym gruncie w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia.

Ile i za co?

Bez wątpienia najbardziej interesującą informacją są kwoty, jakie można otrzymać w ramach tego programu. Mając to na uwadze ARiMR informuje, że w ramach poddziałania 8.1 – Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnicy otrzymują po spełnieniu warunków wymienionej niżej formy pomocy.

Wsparcie na zadrzewienie i na zalesienie

Płatność za poniesione koszty wykonania zadrzewienia, wypłacana jest jednorazowo, w wysokości od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha.

Płatność za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w drugim roku, wypłacana jest jednorazowo w pierwszym roku zalesienia. Jest to kwota od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha (w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów).

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa

Płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, wypłaca się corocznie przez 5 lat, w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Wpływ na wysokość kwoty ma ukształtowanie terenu, charakterystyka gruntów – grunty erozyjne, oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną. W ramach premii pielęgnacyjnej można uzyskać środki na ochronę zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha).

Płatność za utracone dochody z działalności rolniczej, wypłaca się corocznie przez 12 lat. Dotyczy to gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza, w wysokości 1 215 zł/ha.
W dwóch pierwszych przypadkach w ramach wsparcia można uzyskać również środki na wykonanie ogrodzenia (8,82 zł/ mb). Dodatkowe pieniądze są za zabezpieczenie drzewek osłonkami (1 488 zł/ha) lub zabezpieczenie drzewek 3 palikami (1 132 zł/ha).

Podsumowując należy stwierdzić, że uczestniczenie w projekcie Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych jest jednak okazją dla rolników posiadających słabe grunty. Uczestniczenie w programie jest celowe tym bardziej, że ma to być ostatnie rozdanie tego poddziałania.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota