Aktualności

Wsparcie dla producentów chmielu. Nabór zakończony

Dokładnie 745 wniosków wpłynęło do ARiMR od rolników, którzy chcieli pozyskać wsparcie dla producentów chmielu. Pieniądze będą pomocą dla gospodarstw zagrożonych utratą płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy chmielu.

Przypomnijmy, iż wnioski o wsparcie można było wysyłać do 12 sierpnia 2022 roku. Aby ubiegać się o pieniądze, gospodarstwo, które ma problemy z płynnością finansową, musiało w 2020 lub 2021 roku otrzymać płatność do uprawy chmielu.

Kto otrzyma wsparcie dla producentów chmielu?

Jak już wspomniano, ARiMR zarejestrowała w sumie 745 wniosków. Agencja poinformowała, iż wśród starających się o pomoc najliczniejsze grono stanowili rolnicy z województwa lubelskiego. Według danych ARiMR, do Agencji wpłynęło 745 wniosków, w tym aż 705 od rolników w Lubelskiem.

Dofinansowanie oferowane w ramach pomocy przysługiwało do powierzchni maksymalnie 5 ha. Obliczane było jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.:

  • 8 027 zł – na pierwszy hektar,
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci hektar,
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty hektar.

Agencja poinformowała, iż na ten cel przeznaczono 11 mln zł, a wsparcie miało charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łączną kwotę 11 mln zł, Agencja  zastosuje współczynnik korygujący. Jak informuje ARiMR, współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków oraz ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Co więcej, jak czytamy w komunikacie, całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym mogła przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych/obrotowych.

Podsumowanie

ARiMR przypomina, iż w przypadku wszelkich pytań dotyczących pomocy należy kierować do właściwych miejscowo palcówek Agrencji. Dane kontaktowe można znaleźć na wskazanej stronie www. Można to zrobić także pod adresem email: info@arimr.gov.pl.

Czytaj również: Pomoc dla producentów chmielu. Jak aplikować?

Źródło: ARiMR

Zobacz podobne