Aktualności

Susza 2024. Walka o wodę trwa

5
(1)

W obliczu narastających problemów związanych z niedoborem wody, samorządy w Polsce podejmują intensywne działania mające na celu złagodzenie skutków suszy, która objęła już wszystkie 16 województw. Susza 2024 będzie sporym problemem dla rolników.

Główne strategie walki o wodę obejmują modernizację sieci wodociągowych oraz zwiększanie możliwości produkcji wody. Choć, jak donosi portalsamorzadowy.pl, niektóre gminy wprowadzają również zakazy korzystania z wody do celów gospodarczych.

„Rozwija się tzw. susza hydrologiczna, oznaczająca spadek ilości wody w rzekach i jeziorach. To kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. Czyli – odpowiednio – deficytu opadów i spadku wilgotności gleby do poziomu niedostatecznego do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie” – pisze portal OKO Press.

Susza 2024. Co robią samorządy?

Modernizacja sieci wodociągowych jest kluczowym elementem strategii samorządów w walce z suszą. Poprawa infrastruktury ma na celu zmniejszenie strat wody oraz zwiększenie efektywności jej dystrybucji. Dzięki środkom pozyskanym z unijnych programów, wiele gmin podejmuje się kosztownych, ale niezbędnych modernizacji.

W obawie przed przerwami w dostawie wody, około 120 gmin przypomina mieszkańcom o konieczności racjonalnego korzystania z tego cennego zasobu. Zakazy są stosowane jako ostateczność, natomiast apele dotyczą głównie ograniczania zużycia wody na cele inne niż bytowe. Jest to szczególnie trudne dla rolników, którzy walczą o uratowanie swoich upraw.

Chociaż zakazy dotyczące korzystania z wody są stosowane z rozwagą, niektóre samorządy wprowadziły restrykcje w celu zapobieżenia poważnym niedoborom. Ograniczenia te mogą obejmować zakaz używania wody do podlewania ogrodów, mycia samochodów czy napełniania basenów. Celem jest zabezpieczenie dostaw wody na potrzeby bytowe mieszkańców, by ograniczyć suszę 2024.

Czytaj także: Kubota Demo Tour 2024 w czterech wyjątkowych lokalizacjach

Czytaj także: Kubota Demo Tour 2024 wystartował na Mazurach

Susza rolnicza

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium całej Polski. Susza 2024 powoduje straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do przeciętnych wieloletnich warunków pogodowych.

To dodatkowo komplikuje sytuację, zmuszając rolników do intensywniejszego nawadniania upraw. Jednak działania rolników stoją często w konflikcie z ograniczeniami narzucanymi przez samorządy.

Wykorzystanie wody w Polsce – susza 2024

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wskazuje, że jedynie nieco ponad 20% wody w Polsce jest wykorzystywane na potrzeby komunalne, podczas gdy aż 70% trafia do gospodarki, w tym 10% do napełniania i uzupełniania stawów.

To pokazuje, że największe zużycie wody jest związane z działalnością gospodarczą, co stanowi wyzwanie dla równoważenia potrzeb komunalnych i przemysłowych.

Finansowanie i Wsparcie

Samorządy aktywnie poszukują finansowania na poprawę infrastruktury wodnej, korzystając z dostępnych programów unijnych.

Wsparcie z Unii Europejskiej jest kluczowe dla realizacji wielu projektów modernizacyjnych, które mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania wody oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Susza 2024 – renaturyzacja rzek i przywracanie terenów podmokłych

Walka z suszą w 2024 roku to wyzwanie wymagające skoordynowanych działań na wielu poziomach. Samorządy, rolnicy i mieszkańcy muszą współpracować, aby skutecznie zarządzać ograniczonymi zasobami wody. Modernizacja infrastruktury, racjonalne korzystanie z wody oraz wsparcie finansowe z unijnych programów są kluczowe dla złagodzenia skutków suszy. A także dla zapewnienia stabilnych dostaw wody w przyszłości.

Jak donosi portal Oko Press, według oficjalnych danych współczynnik dostępności wody w Polsce wynosi tylkook. 1600 m³ na rok na mieszkańca. Natomiast w Europie ten współczynnik to ok. 4500 m³ na rok na mieszkańca.

Jak poprawić taką sytuację? Dziennikarze OKO Press spekulują, iże oprócz działań hydrotechnicznych Polska powinna zainwestować w proponowaną od dawna przez ekspertów renaturyzację rzek czy przywracania terenów podmokłych.

Jednak jak oceniają dziennikarze, w świetle rolniczych protestów i niechęci władz do podobnych rozwiązań zawartych m.in. w demonizowanym Zielonym Ładzie, nieprędko pojawią się takie działania. Mimo iż susza 2024 a także niezmieniająca się od lat sytuacja hydrologiczna są uciążliwe i potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, gospodarki i rolnictwa.

Źródło: portalsamorzadowy.pl, oko.press

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota