Aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw. Szansa na inwestycje

0
(0)

Restrukturyzacja małych gospodarstw to program, na który czeka wielu rolników posiadających co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wnioski można składać do 14 lipca 2022r.

Od 16 maja br. ruszyła kolejna edycja programu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Udogodnieniem dla rolników jest fakt, że o premię mogą ubiegać się zarówno osoby ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Aby skorzystać z bezzwrotnej premii musi być spełniony istotny warunek – co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego powinno pochodzić z działalności rolniczej.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – na co przeznaczyć premię?

Katalog operacji, na które można przeznaczyć pomoc jest obszerny. Z punktu widzenia rolnika z pewnością na uwagę zasługuje możliwość przeznaczenia bezzwrotnej premii na inwestycje w środki trwałe. Jako, że największą bolączką drobnych gospodarstw jest niedobór sprzętu, premia w wysokości 60 tysięcy złotych może zmienić tę sytuację.

Pieniądze z tego programu można przeznaczyć na zakup maszyn, nowych maszyn. Kwota ta nie wystarczy w całości na zakup nowego ciągnika, ale może stanowić nawet ¾ jego wartości. Właściciele mniejszych gospodarstw powinni rozważyć możliwość zakupu traktora adekwatnego do wielkości ich gospodarstwa. Ciekawą propozycję dla takich gospodarzy ma firma Kubota oferująca sprzęt najnowszej generacji dopasowany do potrzeb rolników.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – program nie dla wszystkich

Niestety nie wszyscy rolnicy, mimo spełnienia warunków mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc. Przepisy wykluczają gospodarzy, którzy korzystali w przeszłości z następujących mechanizmów:

  • Ułatwianie startu młodym rolnikom,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2007-2013,

oraz

  • Modernizacja gospodarstw rolnych,
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
  • Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Wysokość pomocy

Jak już wspomniano, rolnicy kwalifikujący do programu Restrukturyzacja małych gospodarstw otrzymują premię w wysokości 60 tys. zł. Notabene nie może ona być jednak większa niż równowartość 15 tys. euro. Należy pamiętać, że wypłaca się ją w dwóch ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł. Wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł. Wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – cele

Najważniejszym celem programu Restrukturyzacja małych gospodarstw jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa. Jest to pomoc doprowadzająca gospodarstwa do wzrostu wielkości ekonomicznej.

Nawiasem mówiąc, warunkiem powodzenia jest osiągnięcie wielkości ekonomicznej do poziomu co najmniej 10 tys. euro. Jednocześnie oczekuje się od rolników wzrostu ekonomicznego gospodarstwa o minimum 20% w stosunku do wielkości wyjściowej. Należy pamiętać że przeprowadzana przez ARiMR restrukturyzacja dotyczy wyłącznie gospodarstw o małej dochodowości.

Podsumowując warto wiedzieć, że działanie realizowane przez ARiMR – Restrukturyzacja małych gospodarstw – przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W tych okolicznościach rolnicy powinni szczegółowo przeanalizować, jaki sprzęt zakupić za przyznaną premię. Czy będzie to wspomniany wyżej ciągnik Kubota, czy też inne urządzenie niezbędne w ich gospodarstwie beneficjent musi sam zdecydować.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota