Aktualności

Polska przekazała Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

0
(0)

Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej zmieniony projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Jak powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, zmieniony projekt planu zawiera szereg istotnych modyfikacji. Najważniejsze to podwojenie środków finansowych na wsparcie dobrostanu zwierząt i działania mające doprowadzić do kontynuowania hodowli zwierząt w małych gospodarstwach.

Minister rolnictwa poinformował także, że generalnie założenia planu nie będą już ulegały zmianom.

– Nasze oczekiwania dotyczące planu zostały większości spełnione. W jedynym przypadku potrzebny był kompromis. Dotyczył on zachowania okrywy glebowej na okres zimy. Komisja Europejska oczekiwała, że okrywa będzie zachowana w 100 proc., a Polska proponowała 50 proc. W wyniku kompromisu udało się uzgodnić zachowanie okrywy w 80 proc. – powiedział Kowalczyk.

Najważniejsze zmiany w planie

Wśród najważniejszych zmian jest poszerzenie instrumentarium i budżetu w zakresie dobrostanu zwierząt. Dodano interwencję: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Instrument ten ma wspierać wyposażenie gospodarstw w wybiegi, wyposażenie pastwisk, poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich z budżetem wysokości ponad 300 mln euro środków publicznych.

Uzgodniono również odejście od systemu wariantowego oraz dodanie nowych dotychczas niepremiowanych praktyk (np. zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50%, utrzymanie na ściółce, dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki  utrzymanie świń w cyklu zamkniętym). Budżet przeznaczony na wsparcie zwiększono dwukrotnie i będzie on wynosił około 1,4 mld euro.

Wprowadzono również zmiany w zakresie pozostałych ekoschematów. M.in. w wprowadzono ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” , który obejmuje 8 praktyk.

Inne zmiany

Jak informuje MRiRW, w ramach planu zrezygnowano z finansowania w roku budżetowym 2029 r. wydatków rolnośrodowiskowych ze środków Planu.  Natomiast płatności za kampanię naboru wniosków kontynuacyjnych 2028 r. i 2029 r. dokonane zostaną z budżetu kolejnego planu strategicznego.

Zrezygnowano także z realizacji interwencji „Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu”, a budżet tej interwencji zasilił interwencje Rolnictwo ekologiczne. Utrzymane zostało natomiast wsparcie na rzecz usług dla rolnictwa i leśnictwa w formie wsparcia zwrotnego.

Co więcej, plan zwiększył też limit wydatków na środowisko w II filarze z poziomu 37,41% do 43,44%. Zwiększono ambicje w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez zmianę udziału użytków rolnych objętych wsparciem w ramach WPR – z 3,52% na 4,53% (tzn. z ok. 513 tys. ha na 659 tys. ha).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota