Aktualności

Podatek rolny 2024. Jaka wysokość?

4.5
(2)

Podatek rolny 2024 znów będzie wyższy niż przed rokiem. Nową stawkę poznaliśmy 19 października, kiedy to GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów. Od tej podstawy obliczany jest podatek.

W 2024 roku właściciele gruntów rolnych ponownie staną przed obowiązkiem opłacenia podatku rolnego. Przypomnijmy, że podatek ten obejmuje użytki rolne, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest inna działalność niż rolnicza.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a za gospodarstwo rolne uważa się obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar fizyczny. W jego ramach musi być prowadzona działalność rolnicza, w tym hodowla zwierząt i uprawa roślin.

Kto musi opłacić podatek rolny 2024?

Obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.

Kluczowe jest to, by podmiot był właścicielem gruntu, użytkownikiem wieczystym, posiadał grunt stanowiący własność Skarbu Państwa lub był posiadaczem samoistnym.

Czytaj także: Rejestracje ciągników w październiku 2023. Kubota wiceliderem

Stawka podatku

Stawka podatku dla gruntów gospodarstwa rolnego ustala się w oparciu o równowartość pieniężną 2,5 q żyta za 1 hektar przeliczeniowy. Dla innych gruntów rolnych wynosi ona 5 q żyta. Cenę skupu żyta ustala się jako średnią za 11 poprzednich kwartałów. Tak też jest obliczany podatek rolny 2024.

W poprzednich latach stawka podatku była zdecydowanie niższa. W 2014 roku maksymalna stawka od ha wynosiła 173,20 zł. Natomiast w 2019 roku było to już 135,90 zł. Zaś w 2023 185,13 zł.

Natomiast podatek rolny 2024 wynosi w swojej maksymalnej stawce od ha 224,07 zł.

Reakcja rolników

Decyzja o stawce podatku rolnego na 2024 rok wzbudziła wiele kontrowersji. Organizacje rolnicze, w tym Zachodniopomorska Izba Rolnicza, wyraziły sprzeciw, twierdząc, że jest ona „stanowczo za wysoka”. Argumentują, że wiele gospodarstw nie poradzi sobie z takim obciążeniem, zwłaszcza w kontekście tegorocznych niekorzystnych warunków atmosferycznych i ekonomicznych.

W związku z tym, że podatek rolny 2024 jest wysoki ZIR apeluje o obniżenie ceny skupu żyta. To pozwoliłoby na zmniejszenie stawki podatku rolnego. Decyzję w tej sprawie może podjąć rada gminy, która ma uprawnienia do ustalenia niższej ceny niż obecne 89,63 zł za 1 dt. Zarząd ZIR wzywa włodarzy miast i gmin do rozważenia tej kwestii i dostosowania stawki podatku do aktualnej sytuacji rolników.

Źródło: GUS

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota