Aktualności

Paszport dla ziemniaka. UE wprowadza korzystne zmiany

0
(0)

Cztery rozporządzenia ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów zostały opublikowane w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Mają ułatwić  przemieszczenia ziemniaków do innego państwa członkowskiego Unii.

Rozporządzenia zostały opublikowane w dzienniku urzędowym UE 12 lipca. Dokumenty ustanawiają środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Rozporządzenia wchodzą w życie trzeciego dnia po ich opublikowaniu.

Istotnym novum jest zmiana sposobu poświadczenia, że wyprodukowane w Polsce a przemieszczanym do innych państw członkowskich UE, bulwy ziemianka są wolne od bakterii się Clavibacter sepedonicus.

Paszport dla ziemniaków

Dokumentem potwierdzającym, że przemieszczane bulwy ziemniaka, pochodzące z obszarów o wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, są wolne od tej bakterii, jest paszport roślin.

Obszary wskazane w załączniku nr IV do w/w rozporządzenia, które uznano za te o wysokim stopniu zakażenia bakterią są terytoria Polski i Rumunii. Paszport roślin to dokument, który musi być dołączony do każdej jednostki handlowej – mowa tu np. o workach lub workach typu big-bag.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w przypadku sadzeniaków ziemniaka, nowe warunki, nie będą stanowiły żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii, w tym w Polsce.

Natomiast paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, będą wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Ponadto bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki powinny być także odpowiednio oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Skali sprzedaży ziemniaków z Polski do UE

Unii, W 2021 r. z Polski do innych państw członkowskich Unii przemieszczono 12 060 t ziemniaków, dla których jednostki PIORiN wystawiły łącznie 547 zaświadczeń. 241 zaświadczania wystawiono dla 4 599 t sadzeniaków ziemniaka, a 306 zaświadczeń dla 7 461 t ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Krajami gdzie skierowano najwięcej przesyłek ziemniaków były: Republika Czeska – 175 t, Holandia – 68 t oraz Niemcy – 65 t.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota