Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych. Wydłużony termin aplikacji

0
(0)

Rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie to dwa obszary w ramach ogłoszonego programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Można nadal na nie składać dokumenty. Co ciekawe jest możliwość aplikowania jednocześnie na oba wnioski.

ARiMR przedłużyła termin składania wniosków na modernizację gospodarstw do 27 czerwca br. Wnioski można składać tradycyjnie do biur powiatowych i oddziałów regionalnych Agencji lub za pomocą platformy ePUAP.

Rozwój produkcji prosiąt

W roku 2022 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach obszaru związanego z rozwojem produkcji prosiąt. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, wynosi maksymalnie 900 tys. zł.

Istotne jest zastrzeżenie: na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich itp. pomoc wynosi 200 tys. zł.

Modernizacja gospodarstw rolnych – ważne zastrzeżenie

Jak podaje ARiMR: „wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono pomoc za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację i operacja nie została jeszcze zakończona mogą mieć przyznaną pomoc na operacje obejmujące swoim zakresem wyłącznie zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile mają jeszcze niewykorzystaną w pełni maksymalną kwotę pomocy.”

200 tys. na zakup maszyn to oczywiście możliwość kupienia niezbędnego sprzętu, w tym niezawodnego ciągnika np. marki Kubota.

Modernizacja gospodarstw rolnych – wsparcie nie dla wszystkich

Rolnicy chcąc skorzystać z tego programu muszą oczywiście spełnić pewne kryteria. Wśród nich jest wymóg dotyczący wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Pomoc otrzymują producenci posiadający gospodarstwo o określonej wielkości ekonomicznej. Dotyczy to gospodarstw o wielkości nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro.

Szansę na dofinansowanie ma gospodarstwo posiadające co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. Dotyczy to także nieruchomości służącej do produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Poza tym w gospodarstwie musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Modernizacja gospodarstw rolnych – koszty kwalifikowane nawadniania

Jeżeli chodzi o zakres kosztów kwalifikowalnych w tym obszarze to mowa jest o:

  • wykonaniu ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;
  • zakupie nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,
  • budowie, zakupie lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupie i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
  • zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;
  • opłacie za patenty lub licencje oraz kosztach ogólnych związanych np. z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Nawadnianie w gospodarstwie – wysokość pomocy

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi ono 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Modernizacja gospodarstw rolnych – podsumowanie

Zapewne nie bez kozery przedłużono termin składania wniosków na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych w tych dwóch obszarach. Świadczy to o tym, że są jeszcze wolne środki wsparcia na te inwestycje. Z pewnością nie są to najbardziej popularne wśród rolników działania. Warto jednak przeanalizować czy nie wykorzystać dostępnych środków na inwestycje zwłaszcza w sytuacji powtarzających się okresów suszy.

Uwaga: W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista kolejności przysługiwania pomocy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota