Aktualności

Młody rolnik 2024. Jakie zmiany w nowym naborze?

5
(1)

Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty 2024. Wśród nich można się starać także o płatności dla młodych rolników. W tym roku wprowadzono zmiany zasad składania niektórych dokumentów. Co trzeba wiedzieć, aby złożyć wnioski w programie młody rolnik 2024? Wyjaśniamy.

W ramach naborów na dopłaty 2024 rok, katalog dostępnych płatności jest porównywalny z ofertą z roku 2023. Wnioskować można m.in. o podstawowe wsparcie dochodów, a także o płatności redystrybucyjne. Ponadto również o dofinansowanie z tytułu ekoschematów.

Dla kogo dopłaty 2024?

Dopłaty bezpośrednie adresowane są do aktywnych zawodowo rolników. Rolnik, także młody rolnik, musi posiadać grunty rolne o minimalnej powierzchni 1 ha, które muszą być jego własnością na dzień 31 maja 2024 r.

Istnieje jednak wyjątek dla posiadaczy mniejszych areałów. „Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro” – czytamy w komunikacie ARiMR.

Czytaj także: Profesjonalny serwis Kubota. Klucz do długowieczności ciągnika

Czytaj także: Zamienniki oryginalnych części Kubota. Czym grozi ich używanie?

Jakie płatności w 2024 roku?

W ramach naborów na dopłaty 2024 rok, katalog dostępnych płatności jest porównywalny z ofertą z roku 2023. Jednak w 2024 roku wprowadzono dodatkowe warianty w przypadku dobrostanu zwierząt hodowanych zgodnie z systemami jakości. Na co musi zwrócić uwagę młody rolnik?

Nadal dostępne są również płatności przejściowego wsparcia krajowego oraz tzw. „obszarówka”, obejmująca płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne i ONW.

Termin składania wniosków o dopłaty 2024, wraz z wymaganymi załącznikami, upływa 15 maja 2024 r. Także w ramach płatności młody rolnik 2024. Po tym terminie możliwe jest jeszcze złożenie dokumentów, jednak każdy dzień opóźnienia będzie wiązał się z pomniejszeniem płatności o 1%. Korekty wniosków, niepociągające za sobą konsekwencji finansowych, można dokonywać do 31 maja. Po tej dacie również wprowadzone zmiany będą skutkować pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin zakończenia kampanii ustalono na 9 czerwca 2024 r. Jednak z uwagi na to, iż jest to dzień wolny od pracy, przyjmowanie wniosków zaplanowano do 10 czerwca.

Jakie zmiany w płatności młody rolnik 2024?

Płatności dla młodych rolników:

 • Nastąpiły zmiany w dokumentacji. Odstąpienie od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w KRUS oraz ograniczenie wymogu składania oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia działalności.

Zmiany dotyczące warunkowości:

 • Derogacja od normy GAEC 8. Istnieje możliwość spełnienia normy przez przeznaczenie co najmniej 4% gruntów ornych na obszary a także elementy nieprodukcyjne. Mogą to być: ugorowane grunty, uprawy wiążące azot lub międzyplony, przy czym uprawy te muszą być prowadzone bez użycia środków ochrony roślin.
 • Rozszerzenie definicji nawozów w GAEC 4. Do definicji dołączone są wszelkie substancje zawierające azot, wykorzystywane w rolnictwie, w tym produkty pofermentacyjne, pozostałości z gospodarstw rybackich, odchody zwierzęce, czy osady ściekowe.
 • Rezygnacja z niektórych oświadczeń w GAEC 7 a także GAEC 8. Eliminacja wymogu składania oświadczeń na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych.

Płatności związane z produkcją zwierzęcą:

 • Uproszczenie weryfikacji: Ograniczenie zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszeń zwierząt do płatności.

Zmiany dla spółdzielni:

Możliwość złożenia oświadczenia: Wprowadzenie opcji złożenia przez spółdzielnię oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu.

Ekoschematy obszarowe:

 • Uproszczenia w ekoschematach. W ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” zezwala się na składanie oświadczeń zamiast zdjęć geotagowanych, a także rezygnuje się z obowiązku prowadzenia rejestru pod pewnymi warunkami.

Dobrostan zwierząt:

 • Nowa płatność. Wprowadzenie płatności dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości z ograniczeniami w stosowaniu antybiotyków.
 • Dobrostan koni. Możliwość utrzymania ogierów w pomieszczeniach z odpowiednim wsparciem.

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne:

 • Uproszczenia i zmiany w wymogach: Zmniejszenie wymagań dotyczących liczby gatunków roślin w pasach kwietnych, uproszczenie procesu wnioskowania, a ponadto obniżenie wymagań dotyczących obsady zwierząt.

Rolnictwo ekologiczne:

 • Elastyczność w uprawach. Istnieje możliwość zmiany typu upraw (np. z sadowniczych na orne), a także przyznawanie płatności ekologicznych do gruntów spełniających normę GAEC 8.

Interwencje leśne i zadrzewieniowe:

 • Uproszczenia w procedurach: Mniejsza biurokracja przy ubieganiu się o pomoc, a ponadto rozszerzenie listy gatunków do zalesienia, uproszczenie dokumentacji.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota