Aktualności

Dotacje dla rolników. Ile pieniędzy trafiło do nich w 2023 roku?

5
(2)

W ostatnich dniach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało szczegółowe dane dotyczące wsparcia finansowego, które polscy rolnicy otrzymali w 2023 roku w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Dotacje dla rolników z UE to istotny element pomocy dla polskiego rolnictwa.

Dane zaprezentowane przez resort rolnictwa podsumowują kluczowe aspekty finansowania. A także ukazują znaczącą rolę, jaką dotacje te odgrywają w polskim sektorze rolnym.

Średnia kwota płatności na hektar

W Polsce, średnia kwota płatności bezpośrednich w 2023 roku, w przeliczeniu na hektar, wyniosła około 246,8 EUR. Warto dodać, iż stanowi chodzi o wsparcie finansowe wyłącznie z funduszy UE.

Ta kwota jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę, iż Polska stosuje dodatkowo przejściowe wsparcie krajowe (PWK), finansowane z budżetu krajowego. W 2023 roku, na ten cel przeznaczono około 178,06 mln EUR.

Czytaj także: 50-lecie marki Kubota w Europie!

Czytaj także: Rynek ciągników w styczniu 2024. Kubota liderem!

Dotacje dla rolników – łączna pula środków

Uwzględniając PWK, łączna pula środków na płatności za 2023 rok wyniosła około 3,67 mld EUR. Co więcej, średnia stawka płatności na hektar wynosiła około 259,4 EUR. To zaś kwota wyższa od średniej dla całej UE. Średnia dla Ue jest natomiast szacowana na około 256,4 EUR/ha. Polska średnia jest więc zbliżonae do średniej w Niemczech (szacowanej na około 264,7 EUR/ha).

Różnice w poziomie wsparcia w przeliczeniu na hektar występują nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi UE, ale także pomiędzy regionami w niektórych krajach. Wynika to ze stosowania różnych modeli systemu płatności bezpośrednich.

Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw

W Polsce funkcjonują mechanizmy skoncentrowane na wsparciu małych i średnich gospodarstw. Stosowane są limity w ramach niektórych płatności, a znaczna grupa rolników, oprócz płatności podstawowych, otrzymuje również dotacje związane z produkcją.

Te płatności mają na celu wspieranie sektorów o szczególnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym lub środowiskowym. Dzięki temu możliwe jest przezwyciężanie trudności, takich jak spadek produkcji czy ryzyko zaprzestania działalności. To zaś jest kluczowe dla utrzymania potencjału produkcyjnego i aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Ważnym aspektem jest również wpływ tych płatności na zachowanie różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Dotacje dla rolników – wykorzystanie wsparcia

Jak informuje ministerstwo, corocznie ponad 500 mln EUR jest przeznaczane na różne sektory produkcji. Zarówno zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy), jak i roślinnej (między innymi rośliny strączkowe na nasiona, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, truskawki, len, konopie włókniste).

Dla porównania, Niemcy, realizujące płatności związane z produkcją tylko w dwóch sektorach, planują przeznaczenie na ten cel średnio około 86 mln EUR rocznie.

Porównanie stawek płatności

Porównując stawki dotacji dla rolników w Polsce ze stawkami w innych państwach członkowskich UE za 2023 rok, należy uwzględnić różnorodność instrumentów wsparcia. A także warunki przyznawania wsparcia oraz liczbę rolników objętych wsparciem. W Polsce liczba ta wynosi około 1,24 mln, podczas gdy w Niemczech jest to około 0,3 mln.

Różnorodność płatności bezpośrednich, ich opcjonalny charakter w niektórych państwach członkowskich, a także różne limity i wyłączenia w ramach płatności sprawiają, że porównywanie jedynie wybranych stawek podstawowych instrumentów wsparcia może być mylące.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota