Aktualności

Dopłaty do materiału siewnego. Kto otrzyma pomoc?

0
(0)

Już od kilku dni trwa kampania związana z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o dopłaty do materiału siewnego tylko do 25 czerwca 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Rolnicy chcący skorzystać z pomocy z tytułu zużytego do siewu materiału z pewnością zainteresowani są wysokością dopłat oraz roślinami, do których ona przysługuje. Czy każdy producent może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Do jakich gatunków roślin przewiduje się dopłaty?

Jak już wspomniano, rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego zużytego do siewu lub sadzenia. Dopłatami obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin:

  • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto.
  • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.
  • Ziemniak.

Dopłaty do materiału siewnego – stawki

Zgodnie z przepisami rolnicy poznają stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym do dnia 30 września. Wysokości stawek publikuje się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Jak wysokie będą dopłaty? Kwoty wypłacane rolnikom zależeć będą przede wszystkim od powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach. W rzeczywistości na wysokość stawek wpływa ilość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Rolnicy korzystający już z pomocy de minimis muszą zwrócić uwagę na istotny zapis. Otóż całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Dopłaty do materiału siewnego 2022 – warunki otrzymania

O przyznanie dopłaty może ubiegać się rolnik, który po pierwsze złożył w terminie wniosek wraz z załącznikami. Po drugie posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami. W grę wchodzą działki o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Wymogiem jest, że na działce rolnej prowadzi się uprawę lub grupę upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Wreszcie rolnik zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.

Wniosek o dopłaty do materiału siewnego – załączniki

Do wniosku o dopłaty do materiału siewnego 2022 dołącza się obowiązkowe załączniki. Należą do nich:

  • faktury zakupu materiału siewnego wystawione od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.
  • dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawiony w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.
  • zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał wnioskodawca w ciągu 3 lat podatkowych,
  • albo złożenie oświadczenia (sekcja VI wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Producenci uprawiający wymienione w rozporządzeniu rośliny z całą pewnością powinni złożyć wnioski o dopłaty do materiału siewnego 2022 po zapoznaniu się z zasadami ich udzielania przez ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota