Aktualności

Dopłaty 2024. To trzeba wiedzieć o zmianach zasad

3.3
(23)

Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty 2024. Według danych Agencji do 26 marca polscy rolnicy złożyli już w sumie 34 tysiące wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych.

Na początek ważna informacja: o wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Aplikację można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych.

Dodatkowo ARiMR informuje, iż ci rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników Agencji. Ponadto wszelkie wątpliwości można konsultować za pośrednictwem infolinii. Warto pamiętać, iż bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dla kogo dopłaty 2024?

Dopłaty bezpośrednie adresowane są do aktywnych zawodowo rolników. Rolnik musi posiadać grunty rolne o minimalnej powierzchni 1 ha, które muszą być jego własnością na dzień 31 maja 2024 r.

Istnieje jednak wyjątek dla posiadaczy mniejszych areałów. „Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro” – czytamy w komunikacie ARiMR.

Czytaj także: Profesjonalny serwis Kubota. Klucz do długowieczności ciągnika

Czytaj także: Zamienniki oryginalnych części Kubota. Czym grozi ich używanie?

Jakie płatności w 2024 roku?

W ramach naborów na dopłaty 2024 rok, katalog dostępnych płatności jest porównywalny z ofertą z roku 2023. Wnioskować można m.in. o podstawowe wsparcie dochodów, płatności redystrybucyjne. A także o dofinansowanie z tytułu ekoschematów. Ale uwaga, tutaj są zmiany. W 2024 roku wprowadzono dodatkowe warianty w przypadku dobrostanu zwierząt hodowanych zgodnie z systemami jakości.

Nadal dostępne są również płatności przejściowego wsparcia krajowego oraz tzw. „obszarówka”, obejmująca płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne i ONW.

Termin składania wniosków o dopłaty 2024, wraz z wymaganymi załącznikami, upływa 15 maja 2024 r. Po tym terminie możliwe jest jeszcze złożenie dokumentów, jednak każdy dzień opóźnienia będzie wiązał się z pomniejszeniem płatności o 1%. Korekty wniosków, niepociągające za sobą konsekwencji finansowych, można dokonywać do 31 maja. Po tej dacie również wprowadzone zmiany będą skutkować pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin zakończenia kampanii ustalono na 9 czerwca 2024 r. Jednak z uwagi na to, iż jest to dzień wolny od pracy, przyjmowanie wniosków zaplanowano do 10 czerwca.

Jakie zmiany w dopłatach 2024?

Zmiany dotyczące warunkowości:

 • Derogacja od normy GAEC 8: Możliwość spełnienia normy przez przeznaczenie co najmniej 4% gruntów ornych na obszary i elementy nieprodukcyjne, takie jak ugorowane grunty, uprawy wiążące azot lub międzyplony, przy czym uprawy te muszą być prowadzone bez użycia środków ochrony roślin.
 • Rozszerzenie definicji nawozów w GAEC 4: Do definicji dołączone są wszelkie substancje zawierające azot, wykorzystywane w rolnictwie, w tym produkty pofermentacyjne, pozostałości z gospodarstw rybackich, odchody zwierzęce, czy osady ściekowe.
 • Rezygnacja z niektórych oświadczeń w GAEC 7 i GAEC 8: Eliminacja wymogu składania oświadczeń na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych.

Płatności dla młodych rolników:

 • Zmiany w dokumentacji: Odstąpienie od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w KRUS oraz ograniczenie wymogu składania oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia działalności.

Płatności związane z produkcją zwierzęcą:

 • Uproszczenie weryfikacji: Ograniczenie zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszeń zwierząt do płatności.

Zmiany dla spółdzielni:

Możliwość złożenia oświadczenia: Wprowadzenie opcji złożenia przez spółdzielnię oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu.

Ekoschematy obszarowe:

 • Uproszczenia w ekoschematach: W ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” zezwala się na składanie oświadczeń zamiast zdjęć geotagowanych i rezygnuje z obowiązku prowadzenia rejestru pod pewnymi warunkami.

Dobrostan zwierząt:

 • Nowa płatność: Wprowadzenie płatności dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości z ograniczeniami w stosowaniu antybiotyków.
 • Dobrostan koni: Możliwość utrzymania ogierów w pomieszczeniach z odpowiednim wsparciem.

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne:

 • Uproszczenia i zmiany w wymogach: Zmniejszenie wymagań dotyczących liczby gatunków roślin w pasach kwietnych, uproszczenie procesu wnioskowania, obniżenie wymagań dotyczących obsady zwierząt.

Rolnictwo ekologiczne:

 • Elastyczność w uprawach: Możliwość zmiany typu upraw (np. z sadowniczych na orne) oraz przyznawanie płatności ekologicznych do gruntów spełniających normę GAEC 8.

Interwencje leśne i zadrzewieniowe:

 • Uproszczenia w procedurach: Mniejsza biurokracja przy ubieganiu się o pomoc, rozszerzenie listy gatunków do zalesienia, uproszczenie dokumentacji.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.3 / 5. Liczba głosów 23

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Zobacz podobne

Oryginalne oleje silnikowe Kubota